Trim Rings

TR1100

Small Trim Ring suit TH1100 / TH1040

TR1800

Large Trim Ring suit TH1800 / TH1039

TR1888

Small Trim Ring to suit Solid Hotplate

TR1889

Large Trim Ring to suit Solid Hotplate

TR2799

6 Inch Universal Trim Ring

TR2800

8 Inch Universal Trim Ring

TR3219

180mm Trim Ring

TR3239

145mm Trim Ring

TR3539

145mm Trim Ring & Socket